Bosideng International Holdings Limited 繁體简体
Retail Network

Xinjiang Tibet Qinghai Inner Mongolia Yunnan Sichuan Heilongjiang Jilin Liaoning Hunan Guangxi Hainan Guangdong Fujian Jiangxi Zhejiang Shandong Guizhou Jiangsu Shanghai Anhui Shanxi Shaanxi Hubei Henan Chongqing Hebei Ningxia Gansu Tianjin Beijing
Region Down
apparel
Ladieswear Total
Eastern China 1,372 56 1,428
Central China 864 154 1,018
Northern China 357 53 410
Northeast China 478 56 534
Northwest China 412 85 497
Southwest China 518 62 580
Total 4,001 466 4,467

As at March 31, 2021

Eastern China areas

Central China areas

Northern China areas

Northeast China areas

Northwest China areas

Southwest China areas

© Copyright  Bosideng International Holdings Limited. All Rights Reserved.DisclaimerSitemap