Bosideng International Holdings Limited 繁體简体
Retail Network

Xinjiang Tibet Qinghai Inner Mongolia Yunnan Sichuan Heilongjiang Jilin Liaoning Hunan Guangxi Hainan Guangdong Fujian Jiangxi Zhejiang Shandong Guizhou Jiangsu Shanghai Anhui Shanxi Shaanxi Hubei Henan Chongqing Hebei Ningxia Gansu Tianjin Beijing
Region Down
apparel
Ladieswear Total
Eastern China 1,299 56 1,355
Central China 827 150 977
Northern China 332 53 385
Northeast China 453 54 507
Northwest China 397 85 482
Southwest China 501 64 565
Total 3,809 462 4,271

As at March 31, 2022

Eastern China areas

Central China areas

Northern China areas

Northeast China areas

Northwest China areas

Southwest China areas

© Copyright  Bosideng International Holdings Limited. All Rights Reserved.DisclaimerSitemap