Bosideng International Holdings Limited 繁體简体
Retail Network

Xinjiang Tibet Qinghai Inner Mongolia Yunnan Sichuan Heilongjiang Jilin Liaoning Hunan Guangxi Hainan Guangdong Fujian Jiangxi Zhejiang Shandong Guizhou Jiangsu Shanghai Anhui Shanxi Shaanxi Hubei Henan Chongqing Hebei Ningxia Gansu Tianjin Beijing
Region Down
apparel
Ladieswear Total
Eastern China 1,223 61 1,284
Central China 779 143 922
Northern China 292 53 345
Northeast China 445 51 496
Northwest China 418 83 501
Southwest China 513 65 578
Total 3,670 456 4,126

As at September 30, 2022

Eastern China areas

Central China areas

Northern China areas

Northeast China areas

Northwest China areas

Southwest China areas

© Copyright  Bosideng International Holdings Limited. All Rights Reserved.DisclaimerSitemap